Política de privacitat

Sobre la propietat del lloc
Aquest lloc web és propietat de Marta Soler Gorchs (d’ara en endavant Cia.Sifó) i té per
objectiu donar a conèixer el treball artístic i docent que la Marta Soler Gorchs realitza
sota el nom artístic de Companyia Sifó.

Nom de l’empresa: Marta Soler Gorchs
Direcció: Ronda Zamenhof 147, 6-1 – 08201 Sabadell.
NIF: 44994741W
Contacte: Per a qualsevol dubte, queixa o suggeriment, per favor contacta a través del
nostre mail info@ciasifo.com o bé per telèfon (tel. 937165265)

Sobre les dades personals i registre d’usuari
El lloc web ofereix información de totes les activitats realitzades per la Cia.Sifó. Les
úniques dades sol·licitades són l’email i el teu nom de pila en el cas que omplis el
formulari de contacte que tenim a la web. Les dues dades passen a formar part de la
base de dades d’usuaris de la nostra web. Aquestes dades mai seran compartides amb
ningú i encara menys, transferits a tercers.

Cia.Sifó t’informa que les dades proporcionades a través d’aquest lloc web es
conservaran mentre es mantingui la relació comercial, o durant els anys necessaris per
complir amb les obligacions legals, en un fitxer automatitzat de dades del que és
responsable Cia.Sifó en compliment amb el que disposa el RGPD i la LOPD.

Sàpigues que tractarem les teves dades personals per a les finalitats següents:
• Permetre la prestació del servei sol•licitat: tramitar la seva consulta realitzada a
través del lloc web.
• Identificar-lo per tal de poder fer possible el contacte.
• Gestionar correctament el servei contractat i poder resoldre qualsevol tipus de
qüestió o incidència relacionada amb els serveis contractats i respondre de forma àgil,
fiable i ràpida a totes les consultes, inquietuds o suggeriments que desitgi plantejar.
• Cessió de les seves dades a organismes o autoritats competents, en el cas que siguin
requerits per al compliment d’obligacions legalment exigides.